Oppussingsråd i samarbeid med Direktoratet for ByggKvalitet (DIBK)

For noen uker siden gikk Direktoratet For ByggKvalitet, med (den elegante 😊) forkortelsen DIBK, ut for å finne samarbeidspartnere som er lokalt forankret – også her i Vestfold og Telemark.

DIBK kjennes kanskje mest gjennom at de har alle nødvendige skjema tilgjengelig på nett når folk skal ha store og små byggetiltak hjemme.

Men DIBK sørger også for at alt regelverk som gjelder i forbindelse med byggesaker er tilgjengelig og oppdatert(TEK-10, TEK-17, SAK-10 osv). Dette regelsettet finnes på deres hjemmesider og er tilgjengelig for alle. Nyttig lesing.

Direktoratet har tall som viser at det brukes uhorvelig mye penger på oppussing i Norge i løpet av et år (80 milliArder). De har også registrert at veldig mye av disse kronene går med til kosmetiske ting – forskjønning/overflatebehandling.

Som instans for Bygg-KVALITET ønsker DIBK å influere forbrukere, slik at mer av disse pengene blir brukt nettopp til å heve byggkvaliteten og å møte fremtidens behov.

Det er tre fokusområder:

· Energi og miljø – redusere forbruk av energi og miljøforurensende byggematerialer

· Tilgjengelighet – at du kan bo i boligen din lenger

· Klimatilpassing – At huset blir mer robust og tåler tøffere vær

Direktoratet for ByggKvalitet vil gjennom våren og sommeren lage et sett med oppussingsråd som skal hjelpe boligeiere til å ta valg som gir bedre boligkvalitet når vi setter i gang tiltak i heimen. Rådene fra en statlig instans vil være nøytrale. Og dermed kan de oppfattes som mer troverdige enn råd fra en leverandør som ønsker å fremme sine produkter.

Forrige uke hadde vi møte med DIBK. Og i tråd med dagens Corona situasjon ble møtet gjennomført som nettmøte. Som et lokalt snekkerfirma og samarbeidspartner er vi så heldige at vi brukes som kanal for å hjelpe å spre rådene. Vi vil være blant de første som får tilgang til dette, og ønsker å formidle dette videre til dere.

Det vil ikke være noen «trylleformler», men fornuftige forslag som gjør at dere sparer strøm, kan bo lenger i huset, og at huset tåler en støyt på tøffe dager. Eksempler vil være.

· For å få mest mulig ut av pengene. Bruk tid på planlegging. Tilbydere får den samme informasjonen. Da vil dere også være i bedre stand til å sammeligne tilbud.

· Hvis dere planlegger å skifte vinduer. Prioriter vinduer med god isolasjonsevne.

· I gamle hus er det gamle rør. Skift disse når gulvet/veggen først er åpnet opp.

· Osv

Rådene vil heve kvaliteten på bygget, møte fremtidens behov i større grad, gi merverdi for miljøet og ikke minst merverdi ved salg.

Dette vil vi være med på. Hilsen oss i Hamborg’s Snekkeri!