Hva er forskjellen på renovering og oppussing?

Disse begrepene brukes ofte om hverandre, men de innebærer noen forskjeller.

I korte trekk er oppussing lettere, estetiske forbedringer i et rom eller i en bolig. Dette kan innbefatte maling, skifte av tapet, listverk, nytt kjøkken eller å skifte gulv.

Dersom du skal utføre grundigere reparasjoner eller oppgraderinger av en bolig, kalles det renovering.

Renovering innebærer mer omfattende endringer, som å endre planløsning, skifte tak eller vinduer, og oppgradere badet eller det elektriske. Dersom du skal totalrenovere kreves det riving, ofte både utvendig og innvendig, da vil dette også ofte være søknadspliktig. Dersom du skal total renovere vil boligen oppgraderes til dagens tekniske standard.

Hva koster det å pusse opp eller å renovere?

Kostnaden for å renovere eller pusse opp er avhengig av omfanget. Skal du pusse opp er det mye man kan gjøre selv, da vil prisen avhenge av material-valg. Dersom du skal grundigere til verks, kan det være behov for dyktige håndverkere. Vi stiller til gratis befaring, da alle prosjekter og omfang er ulike.

Byggesøknad ved total renovering

Når du skal total renovere huset ditt må boligen oppgraderes til dagens tekniske standard. Kravene for denne finner du her: Norsk byggestandard – TEK17

Husk at dersom du ønsker å endre retning på boligens kledning, eller størrelser/vinkler på vinduer regnes dette som fasadeendring og kan være søknadspliktig i din kommune. Det er lurt å sjekke opp i dette før du setter i gang med planleggingen.

Pusse opp uten byggesøknad

Skal du renovere et eksisterende våtrom/bad er du fritatt søknadsplikt, men dersom du skal gjøre om en bod eller et annet bruksrom om til våtrom er du søknadspliktig.

Du trenger ikke søke kommunen om lettvegger, hverken for å sette opp eller å ta ned. Ta kontakt med oss dersom du tenker å ta ned en vegg og er usikker på om veggen er en bærevegg eller en lettvegg.

Er du usikker på om du må søke om ditt neste prosjekt eller ikke, ta kontakt med oss. Vi kommer på gratis befaring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *